Eclipse Quencher Phosphoramidite;Eclipse CE Phosphoramidite | 916753-64-5

Eclipse Quencher Phosphoramidite;Eclipse CE Phosphoramidite
中文名称:Eclipse Quencher Phosphoramidite;Eclipse CE Phosphoramidite
英文名称:Eclipse Quencher Phosphoramidite;Eclipse CE Phosphoramidite
CAS No.:916753-64-5
分子式:C52H61ClN7O8P 分子量:978.51
名称和标识符
  • InChIKey:CXNVOZCFZYENEQ-ICMMWPRESA-N
  • Inchi:1S/C52H61ClN7O8P/c1-37(2)59(38(3)4)69(67-32-12-30-54)68-48-33-45(36-66-52(39-13-9-8-10-14-39,40-16-25-46(64-6)26-17-40)41-18-27-47(65-7)28-19-41)58(35-48)51(61)15-11-31-57(5)43-22-20-42(21-23-43)55-56-50-29-24-44(60(62)63)34-49(50)53/h8-10,13-14,16-29,34,37-38,45,48H,11-12,15,31-33,35-36H2,1-7H3/b56-55+/t45-,48+,69?/m0/s1
  • SMILES:N(C(C)C)(P(OCCC#N)O[C@@H]1C[C@H](N(C(=O)CCCN(C)C2C=CC(/N=N/C3C=CC([N+]([O-])=O)=CC=3Cl)=CC=2)C1)COC(C1=CC=C(C=C1)OC)(C1C=CC=CC=1)C1C=CC(=CC=1)OC)C(C)C
英文别名
  • rel-(3R,5S)-5-[[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]methyl]-1-[4-[[4-[2-(2-chloro-4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl]methylamino]-1-oxobutyl]-3-pyrrolidinyl 2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite