Red K 4035 | 61815-09-6

Red K 4035
中文名称:Red K 4035
英文名称:Red K 4035
CAS No.:61815-09-6
分子式:C50H42Cl2N6O8 分子量:925.81
名称和标识符
  • InChIKey:KTIRDZPYBSANLK-NCCSDIRBSA-N
  • Inchi:1S/C50H42Cl2N6O8/c1-25(2)65-49(63)31-17-15-27(5)39(21-31)55-57-43-33-13-9-7-11-29(33)19-35(45(43)59)47(61)53-41-23-38(52)42(24-37(41)51)54-48(62)36-20-30-12-8-10-14-34(30)44(46(36)60)58-56-40-22-32(18-16-28(40)6)50(64)66-26(3)4/h7-26,59-60H,1-6H3,(H,53,61)(H,54,62)/b57-55+,58-56+
  • SMILES:C(C)(OC(=O)C1=CC=C(C)C(/N=N/C2=C(O)C(=CC3C=CC=CC=32)C(NC2=CC(Cl)=C(C=C2Cl)NC(C2=CC3C=CC=CC=3C(/N=N/C3C(=CC=C(C=3)C(OC(C)C)=O)C)=C2O)=O)=O)=C1)C
英文别名
  • Benzoic acid, 3,3'-[(2,5-dichloro-1,4-phenylene)bis[iminocarbonyl(2-hydroxy-3,1-naphthalenediyl)-2,1-diazenediyl]]bis[4-methyl-, 1,1'-bis(1-methylethyl) ester