Benzene, 1,2-bis[2-[2-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]ethenyl]- | 581073-35-0

Benzene, 1,2-bis[2-[2-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]ethenyl]-
英文名称:Benzene, 1,2-bis[2-[2-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]ethenyl]-
CAS No.:581073-35-0
分子式:C50H38 分子量:638.83672
名称和标识符
  • InChIKey:HMFLOZLRJPBROM-LBYUQGKWSA-N
  • Inchi:InChI=1S/C50H38/c1-5-23-43(24-6-1)49(44-25-7-2-8-26-44)37-47-31-17-15-21-41(47)35-33-39-19-13-14-20-40(39)34-36-42-22-16-18-32-48(42)38-50(45-27-9-3-10-28-45)46-29-11-4-12-30-46/h1-38H/b35-33+,36-34+
  • SMILES:C1(C(C2C=CC=CC=2)=CC2C=CC=CC=2C=CC2C=CC=CC=2C=CC2C=CC=CC=2C=C(C2C=CC=CC=2)C2C=CC=CC=2)C=CC=CC=1 |c:35,t:8,17,26|
英文别名
  • Benzene, 1,2-bis[2-[2-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]ethenyl]-
  • 1,2-bis[2-[2-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]ethenyl]benzene
计算特性
  • 精确分子量:638.29754
实验特性
  • PSA:0